1. .
    34. osmanlı padişahı sultan ikinci abdülhamid han'ın torunu nilhan osmanoğlu, beylerbeyi sarayı'nda mehmet behlül vatansever ile evlendi. düğün, osmanlı geleneklerine göre gerçekleşti. törende abdülhamid adına kur'an okuması ve hatimler de yapılmıştır. osmanlı gelenekleri çerçevesinde düğün yapılması sağlanmıştır. ayrıca nilhan osmanoğlu abdülhamid'in 5. göbek torunudur.
    ... dimetoka