1. 1.
  Edirne'ye 4 km. uzaklıkta olan çeşmenin kitabesinde 1870-1871 yıllarında Edirne'de Valilik yapan Mehmet Asım Paşa'nın ismi geçmektedir. Buna dayanılarak çeşmenin Sultan Abdülaziz döneminde Edirne Valisi Mehmet Asım Paşa tarafından yaptırıldığı düşünülmektedir.

  Kitabe:Hazreti Abdülaziz hanın hümayi şevketi
  Sayesinde hane-i sever oldu her beytül hüzn
  Sû-be-sû mülkünde açtı rah-ı mâ'muriyeti
  Sakinan memleket gördü nice hayr-ı hasen
  Emredüp işte Edirne vali-i alîsine
  Yani Asım paşa kim ol veziri mü'temen
  Su gibi bezleydedi gencine sayi ve himem
  Hep ahali hizmet ettiler bu yolda bilbeden
  Yazdı defterdarı Sadullah tarih tamam
  Yaptı bir yol bir de çeşme çaluşup ehli vatan
  1288 (1870)

  Çeşme kesme taştan, tel cepheli ve konaklama yeri çeşmelerinden olup kemerlidir. Ayna taşı bulunmamaktadır.
  2 ... citlembik