1. 1.
    kendisine sözde padişah denilen herif en büyük kokuşmuş, koca burunlu çirkin bir şeydir.
    ... saban filmindeki gulyabani