1. 1.
    2008 krizinden sonra alınan önlemlerin içerisinde en kapsamlısı ve uzun vadelisi olan " avrupa 2020 stratejisi - hedef içerikli önlemler " in ışığında ulaşılmaya çalışılan hedef.
    ... katalonyadankatalanjaponkatalo