1. 1.
    Aşırı sevgi ve bağlılık duygusu, sevda barındıran. evet.
    ... nevilevile