1. .
    aşkın rejenerasyona birçok olumlu etkisi vardır, fakat ayrıldıktan sonra yaşanılan buhranlar ile bütün etkileri silinir gider.**
    1 ... razordeath