1. 1.
  sevgi makamının dört adı vardır:

  bunlardan birincisi, "el-hubb" dur. bunun saflığı kalbe nüfus eder,letafeti ise niteliklerinin bozulmasıyla bozulmaz. sevgiliyle birlikteyken, aşığın başka bir maksadı yoktur. sevgilinin iradesi önünde kendi iradesini terk eder.

  ikincisi, "el-vedd" dir. allahın "vedud" isminden türemiştir. sevilir olma ve kendini sevdirme manasına da gelen bu isim, sevme ve sevilmenin de en kapsamlı manasını ifade eder.

  üçüncüsü, "el-ışk" dır. aşk, sevgide ifrettır, aşırılıktır. aşk sözcüğü "gündüz safası" veya "çit sarmaşığı" anlamına gelen "aşakatü" kökünden gelmiştir. kur an'da bu aşırı sevgi kinayeli olarak çokça geçmektedir. "şehirde bir takım kadınlar da "aziz'in karısı" dediler, "delikanlısının nefsinden murad istiyormuş, ona aşkından yüreğinin zarı çatlamış, kadın besbelli çıldırmış!"
  (yusuf,30)

  dördüncüsü, "el-heva" dır. heva kalpteki anlık hislerdir. hevanın doğmasına sebebp, bazen bir bakıştır, bazen bir haberdir, bazen de bir ihsandır. bazıları buna konuşmayla doğan sevgi demişlerdir.

  ibn arabi
  sevgi makamı'ndan
  3 ... charliez