1. 1.
    alışveriş de çok pahalı şeyler sonrası verilen tepkidir.
    ... ungeselligundhut