1. 1.
  birincisi ilkel bir kızdır, sokrates öncesi filozofların tuhaf takıntılarının peşinden sürüklenmektedir.
  ikincisi heidegger'ci olabilir zira heidegger denen hıyar, sokrat öncesi çağın filozoflarını olumlardı.
  üçüncüsü paragözdür.
  her halükarda uzak durulması gereken tiptir.
  1 ... the adamin biri
 2. 2.
  evlerden ırak.
  ... the adamin biri