1. 1.
    bu sorunun buzdağı altındaki kısmı şudur: özgüvenin tam mı?
    ... monk of monkmountain