1. 1.
    her zamanki görevim. çünkü ben bir aşk meleğiyim.
    ... john misty