1. 1.
    14 subatta leblebi alacağınızı gösterir.
    ... abd abd