1. 1.
    sıkıntı verip insanı büyük bir eylemsizliğe sürükler.. insan kendini orta hakemin yanında 4. hakem gibi hissediyor..
    ... draco von hagen
  2. 2.
    yüksek ihtimaldir. oldukça yüksek ihtimaldir. acayip yüksek ihtimaldir. hatta o kadar yüksek ihtimaldir ki kesin gibidir.
    ... ultraviyole