1. 1.
    her zerrenle kavramaya bak aşkı.
    -2 ... monk of monkmountain