1. 1.
  ozan; yaşadığı dönemden günümüze kadar geçen yüz küsur sene içinde, hiçbir şeyin değişmediğini aşağıdaki eserinde çok net olarak anlatmıştır.

  Dünya ahvalinden haberi yoktur
  Sohbeti din ile açar pezevenk
  Komşusu aç iken kendisi toktur
  Sanki melek olmuş uçar pezevenk

  Karanlık işlerde zıplama ister
  Evine granit kaplama ister
  Dünya mektebinden diploma ister
  insanlık dersinden kaçar pezevenk

  Herkesin kabına çeşmesi akmaz
  Erkek sinekleri hareme sokmaz
  Fakir komşusunun yüzüne bakmaz
  Selamsız sabahsız geçer pezevenk

  Sanırsın Allah'la Akt'e oturmuş
  Cennete giderken macun götürmüş
  Hurileri dizip işi bitirmiş
  Şimdi gılmanları seçer pezevenk

  Aydınlığa düşman yobazın dölü
  Hu çekerken şişmiş ağzında dili
  Erbabi ülkede bunlardan dolu
  Durmadan zehrini saçar pezevenk..
  2 -1 ... boyaci