1. 1.
  Tezkireci, kadı, yazar ve divan şairidir.1520 yılında Prizren'de doğdu.Bağdat'lı bir ailenin çocuğudur.Bursa'da Mahkeme katipliği, 1541-1546 yılları arasında Emir Sultan Vakfı mütevelliği (yöneticiliği) yaptı. Bu görevden alınınca 1546 yılında istanbul'a döndü.istanbul'da Mahkeme katipliği, Şeyhülislam Ebussuud Efendi'nin fetva katipliğini ve kadılık yaptı.Üsküp'te kadı iken 1572 yılında 52 yaşında vefat etti. Üsküp'teki türbesine gömüldü.

  Eserlerinden bazıları:Meşair üş Şuara, Şekayık ün Numaniye (zeyl), Divan
  1 ... feylule
 2. 2.
  (bkz: meşair-ü şuara)
  ... mendoza