1. 1.
    emir timur tarafından söylenmiş söz.
    1 ... entente cordiale