1. 1.
    Her durumda geçerli olmasa da doğrudur. Bebek derdini anlatamadığı için ağlar. Derdinin büyüklüğü ile alakası yoktur, sadece bütün tepkileri bununla sınırlıdır. Konuşmayı öğrendiğinde suyu artık ağlayarak değil konuşarak ister. Derdini anlatmaya başladığında ağlamak o kadar gerekli olmaz.

    Büyük insanlar da dertlerine kelimelerle, mantıkla gerekçe getiremediğinde; daha doğrusu anlamlı bir tepki veremediğinde ağlar.
    6 -1 ... lord marcus amoralist primses