1. 1.
    terso gibi gözükse de bir ibadet şeklidir. herkesin ibadeti kendine.
    ... john misty