1. 1.
    ağanın görüntüsü
    -2 ... ayelinickccktn