1. .
    bir hizmetin tamamlanması için gerekli olan faaliyetleri bir diyagramla gösteren model oluşturma tekniklerindendir. bu teknik, bir projenin kaynaklarının ve süresinin, bölümlere ayrılmasını veya bir faaliyet planının daha küçük işlere bölünmesini amaçlar. her bir görevin, görev süresinin belirlenmesi, bir görev başlamadan hangi görevin tamamlanması gerektiğinin belirlenmesini içerir.
    1 ... fiililivata