1. 1.
  Bir başkan ve iki üyeden teşekkül eden bu mahkemeler,Ceza Muhakemeleri Usulü Kanununun 421 inci maddesinde sayılan ölüm,ağır hapis ve on seneden fazla hapis cezalarını gerektiren cürümlerle ilgili davalara bakarlar,bu mahkemelerin duruşmalarında da Cumhuriyet Savcısı hazır bulunmaktadır.Ağır Ceza Mahkemeleri de kurulu bulundukları bölgenin iş durumuna göre birden fazla olabilir,Asliye Ceza Mahkemelerinde olduğu gibi 1 numaralı olanlar kaçakçılık,2 numaralı olanlar basın davalarına bakmakla yükümlüdürler.Bunların dışında kalmakla birlikte suçluların görev,sıfat ve memuriyetleri sebebi ile ağır ceza mahkemelerinde görülmesi kararlaştırılan davalara da bakarlar.
  ... juansebastianveron
  #420622 :)
 2. 2.
  devlet güvenlik mahkemelerinin avrupa birliği uyum çalışmaları için kapatılması ile birlikte burada görülen davaların da devredildiği mahkemedir.
  ... evren
  #421399 :)
 3. 3.
  toplum nezninde büyük suç olarak kabul edilen suçları işleyen kişilerin yargılandığı mahkeme türü.
  1 ... asiti kaçmış kola
  #1394331 :)
 4. 4.
  5235 sayılı kanunun 12.maddesine göre:

  Kanunların ayrıca görevli kıldığı haller saklı kalmak üzere, Türk Ceza Kanununda yer alan yağma (m.148), irtikap (m. 250/1 ve 2), resmi belgede sahtecilik (m.204/2) , nitelikli dolandırıcılık (m. 158), hileli iflas (m. 161) suçları ile ağırlaştırılmış müebbet hapis, müebbet hapis ve on yıldan fazla hapis cezalarını gerektiren suçlarla ilgili dava ve işlere bakmakla ağır ceza mahkemeleri görevlidir.
  2 ... grand ekinoks
  #1583401 :)
 5. 5.
  savcının heyetle aynı kürsüde oturması sebebiyle eleştirilen mahkemedir.
  1 ... eskicameldahaiyiydi
  #1583418 :)
 6. 6.
  savcının tıpkı diğer mahkemelerdeki gibi heyetle aynı kürsüde oturduğu mahkemedir, yani bu oturma düzeni salt bu mahkemede değil asliye ceza ve asliye hukuk mahkemelerinde de bu şekilde olmaktadır. kanaatimce eleştiriler yerinde değildir. burada asıl eleştirilmesi gereken savcının sanki işi gücü yokmuş gibi bir de duruşmalara çıkartılarak zamanının heba edilmesidir.
  2 ... grand ekinoks
  #7408056 :)
 7. 7.
  ismi bile insani urkutmeye yeten mahkemedir.
  1 ... mr baron
  #7408062 :)
 8. 8.
  (bkz: özel yetkili ağır ceza mahkemesi)
  ... otherside87
  #9513761 :)
 9. 9.
  mahkeme başkanının mutlaka kilolu, uzun boylu gibi bir adam olduğu mahkemedir. ha tabii istisnalar var yok değil.
  1 -1 ... lajus
  #15469646 :)
 10. 10.
  yeni yasa ile yargıtay tarafından bozulan kararların görüşüleceği mahkemeler olacakmış.
  ... bendosto
  #22705777 :)