1. 0.
    alphacin0 dur.
    Arasıra böyle reklam yapar.
    Vizyonun farkındadır.
    1 ... rabb in nefesi