1. 1.
    5 sene sonra doğacak gastrite gebe olmaktır.
    ... manki