1. 1.
    Virasoro cebirinin türkçe ismi denilebilir. Çok benzer iki şeydir.

    (bkz: süper virasoro cebiri)

    Bozoniktir.
    ... aredrugsbadtho