1. 1.
    bjk sahaya çıkmama kararını kurullarına ve yönetim kuruluna danışarak verirken, ödeyeceği bedeli hesaplamıştı. bu bedeli ödemeye hangi nedenlerden dolayı razı oldu? bu taktik bir karar mıdır stratejşk bir karar mıdır?
    ... monk of monkmountain
  2. 2.
    bu işlere aklı erenler alınan bu kararı analiz edemezler mi?
    ... monk of monkmountain