bu konuda fikrin mi var? buraya entry ekle. üye ol
 1. 1.
  sanayileşmeyle birlikte toplumlarda büyük değişmeler meydana gelmiştir. eşitlik ve özgürlük fikirleri önem kazanmış, insan hak ve özgürlükleri devletler tarafından tanınıp korunmuştur. bu durum toplumsal tabakalaşmanın, sanayileşmeyle ortaya çıkan toplumlarda sınıf sistemi halini almasına neden olmuştur. tabakalar, yerini; kendisi ve başkaları tarafından saygınlık, toplumsal ilişkiler, mal varlığı, değer yargıları bakımından nüfusun diğer kasimlerinden farklı kabul edilen insanlardan oluşan toplumsal sınıflara bırakılmıştır. tabakalar arası geçişin serbest ve fazla olduğu sistem açık sınıf tabakalaşması adını alır.
  1 ... ece kscg
 2. 2.
  açık sınıf tabakalaşması tabakalar arası geçişin mümkün olduğu bir sistemdir. açık sınıf tabakalaşmasında toplumsal sınıfları oluşturan üç özellik vardır. bunlar;

  1) açık sınıf tabakalaşması yarışmaya dayanır.
  2) açık sınıf tabakalaşması açık olma iddiasındadır.
  3) açık sınıf tabakalaşması hukuken eşitsizliği kabul etmez.

  açık sınıf tabakalaşmasında toplumsal sınıfların yarı kapalı tabakalaşmadaki gibi hukuki bir dayanağı yoktur. bu nedenle sınıf üyelerinin bir sınıftan başka bir sınıftan başka bir sınıfa geçmeleri konusunda herhangi bir yasal engel yoktur. demokratik toplumlarda tabakalaşma açık sınıf tabakalaşması esasına dayanır. yasalar önünde eşitlik, fırsat eşitliği,kişisel gelişim özgürlüğü, siyaset, ekonomi ve eğitimde sınırlamaların en alt düzeyde olması özellikleri demokratik toplumlardaki sınıf sisteminin temel ilkeleridir. sınıf sisteminde ekonomik değerler ön plana geçmiştir. sahip olunan servet miktarı sınıf sisteminde önemli bir etmendir. bireyin statüsünün yükselmesini sağlar.
  ... ilk jedi kiz