1. 1.
    Bir mümini mutlu etmek sevap ise açık oylayarak bir mümin yazar kardeşini mutlu etmek sevap olmalıdır.
    2 ... bearshare