1. 1.
    açık oy acilen kaldırılmalıdır. çünkü, açık oy denen özellik bir çeşit sekse davettir. sözlükte yapılan karşılıklı çiftleşme dansıdır. açık oylama sisteminin açıldığı günden bu yana kürtaj oranında da epey artış olmuştur. şahsen ben bile en az 8-10 kıza kürtaj parası verdim. bu özellik son bulmalı.
    -1 ... don dale