1. 1.
    derin bir tartışma konusudur. çok iyi olmadığı kesin.
    1 ... 333444555666777888999