1. 1.
  Yeni yazdığım ve normal insanlarca madde eklenilmesini istediğim kanundur.

  Madde1: Bu kanun yobazlar, bağnazlar ve hatta çomarlar için uygulama alanı bulacaktır.

  Madde2: Kanunun konusu olan kişi veya kişiler normal kişilerce dışlanacak ve görmezden gelinecektir.

  Madde3: Çomarlar ve bağnazlar;
  A)her türlü hakareti, hümanizma karşıtı söylemleri dile getirme,
  B)toplum içinde diğer insanları rahatsız etme,
  C)Yüksek sesle gülme,konuşma
  D)at gözlükleriyle hayata bakma
  E)trafikte, kamuya açık alanlarda insanların hoşuna gitmeyecek şekilde davranma
  Yetkilerine sahiptirler.

  Madde4: Bu kanunda sözü edilen güruh;
  A)her türlü dışlanma,
  B)hakir görülme,
  C)özürlü muamelesine maruz kalma,
  d)dayak yeme,
  E)malına el konulma,
  F)hürriyetinden yoksun bırakılma,
  G)hakarete küfüre uğrama
  Eylemlerine göz yummakla yükümlüdür.
  Madde5: bağnaz, yobaz veya çomarlara ev sahipliği yapıp yardım edenler de bu güruha dahil olmuş sayılıp, kanunun kapsamına gireceklerdir.

  Madde6:bu kanunun
  A)bağnaz kelimesinden, düşünme yetisini kullanamayan akıllarını kiraya vermiş kişi veya kişiler
  B)çomar kelimesinden, düşünme yetisini sınırlı şekilde kullanabilen ve insanların zararına yönelik akıl türeten kişiler
  C)yobaz kelimesinden, modern ve çağdaş yaşama aykırı davranan kişiler
  Anlaşılacaktır.
  1 ... yahigewrovski