1. 1.
    sonunda üç nokta bulunması gereken bir söz öbeği.
    ... akacakkandamardadurmaz