1. 1.
    güneşin yeniden doğup ülkeyi aydınlığa kavuşturacağı, bilim ve teknoloji çağına geçileceği, karanlık cahiliye devrinin sona ereceği kurtuluştur.
    3 ... alkolik oldum