1. 1.
    bugün başardığım hede.
    -1 ... nunquam dormio
  2. 2.
    allah kurtarsın.
    ... entente cordiale