1. .
  osman kaçmaz ın yapmış olduğu açıklamadır.
  http://www.bizkackisiyiz.com/haber.php?haber_id=5621
  yazarın yorumu:galiba atatürk ün geçliğe hitebesinin şu bölümünü kastediyor.

  --spoiler--
  memleketin dahilinde, iktidara sahip olanlar gaflet ve dalâlet ve hattâ hıyanet içinde bulunabilirler. Hattâ bu iktidar sahipleri, şahsî menfaatlerini, müstevlîlerin siyasi emelleriyle tevhid edebilirler.
  --spoiler--

  --spoiler--
  istiklâl ve Cumhuriyet'i müdafaa mecburiyetine düşersen, vazifeye atılmak için, içinde bulunacağın vaziyetin imkân ve şerâitini düşünmeyeceksin! Bu imkân ve şerâit, çok namüsait bir mahiyette tezahür edebilir. istiklâl ve Cumhuriyetine kastedecek düşmanlar, bütün dünyada emsali görülmemiş bir galibiyetin mümessili olabilirler.
  --spoiler--
  ... colasan okuyan fethullahci