1. 1.
    Başbakan neymar. Evet.
    ... oytunkaran