1. .
  * 65 yaşını doldurmuş,
  - kendisine kanunen bakmakla mükellef kimsesi bulunmayan,
  - sosyal güvenlik kuruluşlarının herhangi birisinden her ne nam altında olursa olsun bir gelir veya aylık hakkından yararlanmayan,
  - nafaka bağlanmamış veya bağlanması mümkün olmayan,
  - mahkeme kararıyla veya doğrudan doğruya kanunla bağlanmış herhangi bir devamlı gelire sahip bulunmayan ve muhtaçlığını il veya ilçe idare Heyetlerinden alacakları belgelerle kanıtlayan Türk Vatandaşlarına hayatta bulundukları sürece, 300 gösterge rakamının her yıl bütçe kanunu ile tespit edilecek katsayı ile çarpımından bulunacak tutarda aylık bağlanır.

  Herhangi bir şekilde bu maddede yazılı miktardan fazla devamlı gelir sağlayan veya sağlaması mümkün olan kimselerin geçim kaynağı var sayılır ve kendilerine aylık bağlanmaz.

  65 yaşın bitiminin tespitinde, ilgililerin, nüfus kütük kayıtlarındaki doğum tarihleri esas alınır.
  ... ditty