1. 1.
    gelecekte 6 veyahut 7 çocuk yapacak kızdır.
    1 ... burakbmwsever