1. 1.
    Üzücü durumdur. Neye niyet neye kısmet olur. Evet.
    2 -1 ... oytunkaran