1. 1.
  5816 sayılı atatürk'ü koruma kanununun türk demokrasisi adına, neresinden bakarsanız bakın bir ayıp ve ileri demokrasiye geçiş aşamasında bir engel teşkil etmesi hasebiyle, türkiyenin darbelerle dolu demokrasi tarihinde cunta anayasasının ülkemizin çağdaşlaşma çabalarını sekteye uğratan bir hukuk ayıbı olmasıdır.

  söyleyin bana bu kanunlar müeyyideleriyle birlikte düşünüldüğünde....stalinin kendini alkışlamayanları öldürmesinden ne farkı vardır.
  3 -3 ... lrzk
 2. 2.
  Ölüye hakaret suçu zaten varken böyle bir kanun olmasına gerek yok,böyle bir koruma olmasına gerek yok.Hem de cumhuriyeti kuran Gazi Mustafa Kemal'i diktatörleri koruyan yasalara benzer yasalara konu etmek doğru olmaz.
  1 ... hayattabiramacimvardiyenlerden
 3. 3.
  "silivri soğuktur" esprileri yapanların ve dış medyaya Türkiye'yi şikayet etmenin demokrasinin bir gereği olduğunun ve eleştiriyi hak görenlerin atladığı veya görmezden gelmek istediği gerçektir.

  Maalesef hiçbir demokratik ülkede böyle bir kanun bulunmaz. Demokrasiye terstir. Eleştirde dahi bulunamazsınız. "Gazi kemal'in bu yaptığı doğrudur ama bu yaptığı da hatalıydı" diyemezsiniz. Derseniz aylarca mahkeme salonlarında dolanır durursunuz.

  Evet adnan Menderes o günü düşünerek böyle bir kanun çıkarttı. Adnan Menderes iyi bir adamdır ama o da insandır bu yaptığının ileride doğuracak sonuçlarını göremedi. Bakın ben adnan Menderes dönemini yaşamadım annem de yaşamadı aradan yıllar geçmiş ve ben hala adnan Menderes için "o vatansever bir adamdı büyük bir adamdı" diyorsam o gerçekten büyük biridir. Adnan Menderes'i kanunla mı koruyoruz? Hayır. Büyük adamın kanunla korunmasına ihtiyaç yoktur. Bu yüzden 5816'yı savunmak gazi Kemal'e de bir nevi hakarettir.

  Nerede demokrasi severler?
  3 -1 ... hamecunban
 4. 4.
  okuduğunu anlayamayan sömek kafalı kardeşlerimizin iddiasıdır. bak yıl 2021 olacak hala daha okumaya dahi tenezzül etmeden yorumlayanlar var. 5816 nın kapsamı nedir ;

  MADDE 1
  Atatürk'ün hatırasına alenen hakaret eden veya söven kimse bir yıldan üç yıla kadar hapis cezası ile cezalandırılır.

  Atatürk’ü temsil eden heykel, bust ve âbideleri veyahut Atatürk’ün kabrini tahrip eden, kıran, bozan veya kirleten kimseye bir yıldan beş yıla kadar ağır hapis cezası verilir.

  Yukardaki fıkralarda yazılı suçları işlemeye başkalarını teşvik eden kimse asıl fail gibi cezalandırılır.

  MADDE 2
  Birinci maddede yazılı suçlar; iki veya daha fazla kimseler tarafından toplu olarak veya umumi veya umuma açık mahallerde yahut basın vasıtasıyla işlenirse hükmolunacak ceza yarı nispetinde artırılır.

  Birinci maddenin ikinci fıkrasında yazılı suçlar zor kullanılarak işlenir veya bu suretle işlenmesine teşebbüs olunursa verilecek ceza bir misli artırılır.

  MADDE 3
  Bu kanunda yazılı suçlardan dolayı Cumhuriyet savcılıklarınca re’sen takibat yapılır.

  MADDE 4
  Bu kanun yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

  MADDE 5
  Bu kanunu Adalet Bakanı yürütür

  eleştirenleri kapsıyor mu ? kapsamıyor. he sen küfür etmeden hakaret etmeden veya büstlere saldırmadan kendini ifade edemeyen bir yaşam formu isen sana sıkıntı yaratır evet.
  1 -3 ... mel mel bakan gibson
 5. 5.
  kemoşların ayıp olduğunu bilmesine rağmen sus pus olduğu gerçektir. bence kanun kalkmalı ak koyun kara koyun belli olmalıdır. evet...
  3 -2 ... frank lucas
 6. 6.
  Buyrun Twitterdan bir abimizin davası. Sadece kitaptan bir paylaşım yapılmış.
  5816 nın demokrasi ayıbı olması
  1 ... hamecunban
 7. 7.
  Chp kaldırsın. Zaten çoğu Kemalist değil.
  2 ... aboskal