1. 1.
  sosyal sigortalar ve genel saglik sigortasi kanunu. kabul tarihi 31.5.2006, yururluluk tarihi ise 1.1.2007 dir.
  1 ... judas
 2. 2.
  (bkz: yeni sosyal guvenlik kanunu)
  ... asiti kaçmış kola
 3. 3.
  bütçe kanununa konulan bir madde ile yürürlük tarihi 01.07.2007 tarihine ertelenmişken ali babacan tarafından yürürlüğünün daha da öteleneceği söylenen kanun.
  ... zaknafien
 4. 4.
  sosyal sigortalar sistemini baştan düzenlemiş, kanımca, sistemlice uygulanırsa eskisinden çok daha iyi olabilecek yenilikleri de beraberinde getiren bir yasadır. bu yasayla birlikte bağ-kur, ssk, emekli sandığı gibi olumlar yerini 5510 sayılı kanunun 4/a, 4/b ve 4/c sigortalılarına bırakmıştır. dikkat çekilmesi gereken bir ayrıntı da, buradaki 4/b'nin 657 sayılı devlet memurları kanundaki 4/b ile karıştırılmaması gerektiğidir.
  tek bir yerden yönetimin sağlanması sistemin düzgün işlemesindeki en etkili adımdır. prosedürlerin ve mümkün mertebede evrak sayısının azalması hem hizmet alan hem de hizmet veren için zaman kaybının önlenmesini sağlamıştır.
  2 ... ali ekber rodos