1. 1.
    12 aylık cari açık tutarıdır. dolar cinsinden.

    selam ve beka ile.
    ... noxeca