1. 1.
    aziz milletin ihtiyac duymayacagi bir sorunsal.
    ... erectof