1. 1.
    iş akdini feshetmek belirlenen ihbar süresini düzenleyen madde...
    3 -1 ... ferrole