1. 1.
    olasi bir para getirici eylem sorunsali.
    2 -1 ... erectof
  2. 2.
    inovasyon budur.
    1 -1 ... usualsuspects