1. 1.
    31 aralık değil 25 aralık mevlid olur bu mantıkla çünkü jesus crist 25 aralık doğumludur.
    1 ... ebu zindik