1. 1.
  bilim=fayda olmalıdır her zaman.
  ... ilgisiz ve sorumsuz insan
 2. 2.
  Bir önerme.
  Teori ile kanunu ayırt edemeyecek kıt zekalıların Uludağ sözlükte olduğu gerçeği asla değişmeyecektir.
  Çok zeki arkadaşım Einstein newton'un kanununu çürütmemiştir. Makro evrende geçerli olan kurallar her zaman mikro evren için doğru olmayabilir demiştir ki daha teoremdir kanunlaşmamıştır. Parçacık fiziği ve kinematigi kuantumlanma ile açıklanmıştır.
  Göt meme diye gezeceğine azıcık oku araştır. Yoksa sadece meme ve götten ibaret düşüncelerin olacak
  6 -1 ... salvatio
 3. 3.
  bilim bunların içinde en son akla gelebilecek alandır. yüzyıllar boyu nelere inanmış bu insanoğlu. duyularıyla algılayamadığı ve kanıtlayamadığı hurafeler neler neler.
  ... doctorsleep
 4. 4.
  1400 senedir ay yarık.
  2 ... mr forever happy
 5. 5.
  300 yıl boyunca insanların bir yalana inanması
  -1 ... has kemalist
 6. 6.
  Her buluş, bilim merdiveninde bir basamaktır. Üstüne basıp çıkılan basamağın bir şekilde kırılması, tekrar merdivenden inilmediği sürece kimseye zarar vermez. Çünkü kırılan o basamak zaten görevini yerine getirmiştir.
  2 ... mikr00rganizma
 7. 7.
  Bir teorinin çürütülmüş olması o teorinin yalan olduğu anlamı-, çıkarımı yapılamaz.
  insan düşünen gördüğünü anladığını muhakeme eden sonuçlar çıkaran ve güdüleri ile değil aklı ile sonuçları değerlendirip buna göre kuramlar geliştiren insandır.
  Biz buna bilim diyoruz.
  Doğaya iyi-kötü müdahaleler ile yaşamını biçimlendirmesi, varlığını sorgulaması, yaşam standartları çoğalması için katkı yapması, dünyayı evreni sorgulaması bilimdir.

  Eski çağlardan beri süregelen bilme isteği merak ile binlerce yıl önce dünya düz diyen bu düz dünya bir öküzün boynuzları üzerinde durduğu, öküzün kafasını sallayarak yıkımlara yol açtığı söylemi yapanlar da bilim adamıdır ve bugün tektonik tabakaların hareketi ile kırılma çökme sonucu ortaya çıkan enerji salımına deprem diyenler de bilim adamıdır.

  Gelişen zeka beyni kullanma düşünme alternatifi ile bugün yeni bilgiler öğreniyor ortaya çıkarıyoruz.
  Newton olmasa belki bugün Einstein olmazdı.
  Ortaçağ da hastalıkları iyi eden alternatif tıp yöntemleri kullanan ve cadılar büyücüler diye adlandırılan insanlar olmasa bugün belki psikolojik nörolojik vakalarda bu kadar ilerleme olmazdı. Olsa bile biz henüz yolun başında olurduk.
  ... thebiggraywolf