1. 1.
    ali ağaoğlu 3.hanımını gezdiriyordur.
    7 ... karetta karettalar da ucar