1. 1.
    olmayacak güne başlık açmak olsada bir an için günün anlamına binaen belirtilmek istenmiştir.

    olmamasının hiçbir önemi olmayacağı için problem teşkil etmeyceği kanısındayım.
    -1 ... tiyansan