1. 1.
    Pik, küp, kıl, tüy gibi kelimelerdir.
    1 ... trenzalore